Astăzi, Instituția de educație timpurie nr.116 furnizează un program educațional adaptat vârstei timpurii și preșcolare bazat pe documentele de politici educaționale naționale.

În cadrul instituției se asigură o primă etapă de pregătire a copiilor în vederea dobândirii de deprinderi, abilități, cunoștințe, atât de necesare adaptării la cerințele contextului social actual.

Astfel, instituția preșcolară nr. 116 oferă condiții necesare unei dezvoltări armonioase a copiilor preșcolari, valorificând potențialul fizic și psihic al fiecăruia, ținând cont de ritmul propriu de dezvoltare al copilului și de nevoile sale afective.