Instituția de educație timpurie nr.116 funcționează într-o clădire având o suprafață de 2804.0 m2, construită după proiect-tip, alcătuită dintr-un bloc cu doua etaje cu subsol tehnic, fundație și pereți panel de beton, acoperișul cu strat de tip rigid.

Instituţia preşcolară dispune de grupe spaţioase şi luminoase, dormitoare pentru grupele de creșă, blocuri sanitare, bloc alimentar, spălătorie, sală de muzică, centru metodic, centru medical cu izolator, holuri, depozite, curte spaţioasă cu teren de joacă pentru copii.

Instituția are o capacitate de 280 locuri.

– Număr total de grupe 12;

– Grupe de creșă 1;

– Grupe de grădiniță 11;

– Număr total de copii : 310.

Gradinița beneficiază de curte proprie împrejmuită cu gard metalic, care asigură spaţiul de joacă al copiilor în condiţii de maximă protecţie şi securitate.

În conformitate cu normele şi regulile sanitare, grădinița dispune de pavilioane cu terenuri pentru jocuri şi activităţi în aer liber.

Clădirea grădiniței este racordată la:

  1. Reţeaua publică de aprovizionare cu apă;
  2. Reţeaua publică de distribuire a energiei electrice;
  3. Reţeaua publică de distribuire a energiei termice;
  4. Sistemul de canalizare;
  5. Reţeaua publică de telecomunicaţii;
  6. Conexiune la rețeaua de internet.

Grădinițadispune de unspaţiupentrudepozitareagunoiului cu 1 tomberon.

Instituția de educațietimpurie nr.116dețineautorizaţiesanitară de funcționare.